HISTORIE

 

Ustavující schůze se konala dne 12. července 1939 v hostinci pana Bartůňka ve Veleni za účasti 25 přítomných. Schůzi zahájil pan Jan Doubek, který podal návrh na založení sportovního fotbalového klubu ve Veleni. Návrh byl všemi přítomnými jednohlasně přijato.

Po delší debatě byl učiněn návrh, aby se klub pojmenoval „Slavoj Veleň“, což bylo schváleno. Dále bylo rozhodnuto, aby se klub stal členem Associace Fotbalové v Praze.

Též bylo stanoveno zápisné a mšsíční příspěvek pro hráče od 18 let ve výši 10 Kč a měsíční příspěvek 2 Kč. Pro hráče do 18 let 5 Kč a měsíční příspěvek 2 Kč. Pro členy přispívající zápisné 5 Kč a měsíční příspěvek 2,50 Kč.

Prvním předsedou klubu se stal Jan Bartůněk, jednatelem byl zvolen Jan Doubek, sekretářem a správcem rekvizit František Klicpera, pokladníkem František Drexler, zapisovatelem Václav Pomahač. Všichni jmenovaní své funkce přijali a slíbili, že je budou plnit svědomitě a o založený klub se budou starat a vychovávat jej k čistotě na poli sportovním.